EU kohezijski sklad

MARSi group d.o.o.
EU Kohezijski Sklad

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »PV MARSI GROUP«

Investitor Marsi Group d.o.o. namerava v sklopu projekta: »PV MARSI GROUP« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (203,68 kWp). Sončna elektrarna PV MARSI GROUP bo nameščena na strehi proizvodnega objekta na naslovu Slovenska vas 4k, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM.

Predvidena višina sofinanciranja: 40.700,43 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.« Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).