Sistem je zasnovan z namenom reševanja težav z termično optimizacijo (temperiranjem) orodij in orodnih vložkov, kakor tudi z EKOLOŠKO osveščenostjo. Le ta pa nam v primerjavi z konvencionalnimi (tradicionalnimi) tehnologijami zagotavlja racionalno porabo orodnega in procesnega materiala, električne energije in posledično zmanjšuje tudi emisije CO2 . Ob enem pa nam pri proizvodnih procesih zagotavlja skrajševanje časov cikla, povečano življenjsko dobo orodja, odpravi procesne napake in izboljša kakovost brizganih izdelkov.

Naš inovativni sistem in inženirske izkušnje vam omogočata izdelavo edinstvenih visokokakovostnih orodnih delov za brizganje plastike in tlačno litje lahkih kovin. ECOnformal™ postavlja (premika) visok orodjarski standard na področju termične optimizacije orodij.

EConformal™ orodni deli so razviti (konstruirani) in izdelani za najbolj optimalni temperaturni odvod toplote od »delovne« površine. Med razvojem konformnih hladilnih sistemov se osredotočamo na definirano temperaturno prevodnost in zahtevano »moč« hlajenja.

Orodni hladilni sistemi so neposredno povezani s časom in produktivnostjo proizvodnih ciklov.

IZVEDITE VEČ

NA SPLOŠNO

Podjetje MARSi Group vam omogoča s svojo blagovno znamko EConformal™ izdelavo edinstvenih konformnih kanalov s tehnologijo Neposrednega laserskega sintranja kovin – DMLS (angl. Direct Metal Laser Sintering), katera velja v svetu 3D tiska kot ena izmed najpopolnejših in najučinkovitejših novih tehnologij.

KLJUČNE PREDNOSTI ORODIJ Z EConformal™ ORODNIMI DELI

Skrajševanje časa tj. ciklov brizganja, je pri brizganju termoplastičnih izdelkov ključnega pomena, saj ima hlajenje orodja neposredni vpliv pri kakovosti izdelkov. Z novimi trodimenzionalnimi hladilnimi sistemi, lahko enormno izboljšamo postopek hlajenja, izboljšamo kakovost izdelka in zmanjšamo proizvodne stroške izdelka. Brizgalne cikle lahko znižamo tudi do 70%.

Konformni hladilni sistemi so zasnovani izključno z namenom reševanja težav z termično optimizacijo (temperiranjem) orodij in orodnih vložkov.

Prav tako konformni hladilni sistemi nimajo vpliva samo na izboljševanje kakovosti izdelka in skrajševanje časov cikla, temveč imajo tudi neposredni vpliv na proizvodne kapacitete izdelkov, saj v veliko krajšem času proizvedemo veliko večje število kosov.

Konformni kanali vplivajo tudi na velikost posameznega orodja, kar nam omogoči brizganje izdelkov na manjših strojih.

S tem znižamo stroške;

Pri izdelavi orodij z optimalnimi konformnimi kanali lahko dosežemo:

Boljši nadzor procesa brizganja

Skrajšanje časa cikla vse do 70%

Povečanje proizvodnih kapacitet

Optimizirano hlajenje vročih točk

Podjetje MARSi Group vam ponuja celostno rešitev izdelave in konstrukcije prototipnih orodij in orodnih vložkov s hladilnimi sistemi, kateri dosegajo skoraj nemogoče geometrijske oblike in poti hladilnih kanalov, ter  katere je nemogoče izdelati z konvencionalnimi tehnologijami. Konstruktorske službe lahko konstruirajo hladilne, ogrevalne ali kombinirane (varioterm) kanale na optimalno razdaljo od delovne površine tj. stene, kar nam omogoči popoln termični nadzor.

Z integracijo konformnih orodij in orodnih vložkov lahko svojemu (vašemu) podjetju omogočite popoln nadzor nad procesi in parametri v proizvodnji brizganja.

NAJPOGOSTEJE UPORABLJENI ECOnformal™ ORODNI DELI

KONFORMNE TOPLE ŠOBE

Eno izmed najbolj kritičnih območij pri postopku brizganja plastike je območje tople šobe, katerega je s pomočjo običajnih konvencionalnih tehnologij praktično nemogoče izdelati in posledično optimalno termično optimizirati. Ob enem se pri postopku brizganja prepogosto pojavljajo tehnične napake kot npr. pregrevanje konice tople šobe, katera posledično vpliva povečevanje cikla brizganja in procesne zaustavitve.

S EConformal™ storitvami Vam lahko omogočimo razvoj in izdelavo optimalnih termično optimiziranih orodnih delov v območju tople šobe. Le te bodo izdelani z popolno skladnimi konformnimi hladilnimi kanali, v neposredni bližini šobe, kateri vam bodo omogočali najbolj optimalen in praktično funkcionalen odvod toplote. Z aditivno izdelanimi orodnimi deli se boste izognili številnim možnim napakam med postopkom brizganja termoplastov, kot so deformacije kosa, odtisi šob, zažgan material in čas cikla.

KONFORMNA JEDRA IN VSTAVKI

Tanki premeri jeder in vstavkov velikokrat zaradi majhnih ter ozkih mer ne vsebujejo hladilnega sistema, ali pa je le ta neoptimalen ali celo popolnoma nefunkcionalen. Konvencionalno izdelani hladilni kanali v orodnih jedrih pogosto povzročajo težave v fazi hlajenja pri brizganju termoplastičnih izdelkov. Njihova neoptimalna toplotna prevodnost enormno podaljša čase cikla in povzroča napake na brizganih kosih v obliki deformacij, zažganega materiala in odtisov.

Jedra izdelana po principu konformnega hlajenja EConformal™ so zasnovana in izdelana z spiralnimi konformnimi kanali, kateri nam omogočajo, da se s hladilnim sistemom popolnoma približamo tudi nedostopnim vrhnjim predelom jeder. Le ti pa nam posledično omogočijo najoptimalnejšo toplotno prevodnost in pretok hladilne tekočine. Najpomembneje pa je, da kljub trodimenzionalnega hladilnega sistema ohranimo visoke mehanske lastnosti, kot pri jedrih, ki so izdelana z običajnimi konvencionalnimi tehnologijami.

TEHNIČNI ORODNI DELI

Aditivno izdelani orodni deli nam v primerjavi z konvencionalno izdelanim občutno zmanjšujejo težave in napake pri tehničnem brizganju termoplastov. Tehnični orodni deli običajno zahtevajo višje temperature procesa (tj. brizganja) v primerjavi z običajnimi procesi. Pri brizganju ti. tehničnih izdelkov se je potrebno izogibati neenakomernemu krčenju (skrčkom) in ostalim deformacijam.

EConformal™ konformno hlajeni tehnični orodni deli eksponentno (nadomeščajo) izpodrivajo tradicionalne tehnološke dele. Običajni konvencionalno izdelani hladilni sistemi orodnih delov pogosto ne zadoščajo optimalnim parametrom hlajenja, ter neskladnim izdelkom povzročajo nekontinuirane deformacije izdelkov. Z konformnim hlajenimi tehničnimi deli našim kupcem omogočamo optimalen nadzor temperature in toplotne prevodnosti orodja. S tem pa vam lahko
zagotovimo višjo kakovost brizganih izdelkov in večjo ponovljivost procesa.

V podjetju MARSi vam lahko ponudimo celovito rešitev problema pregrevanja orodja tj. zasnovo, izdelavo in dodatno »fino« strojno obdelavo konformno hlajenih orodnih delov. Le ti vam bodo omogočali večji nadzor temperature mase, kar vam omogoča hitrejši čas brizganja (ciklov), brez tveganja slabe kakovosti izdelkov.

Ste zainteresirani ?

Naredite prvi korak... Za ostalo poskrbimo mi

Najpogostejša vprašanja / FAQ

Tako je. 3D tiskane orodne dele poljubno obdelujemo kot vse ostale kovine (stružimo, rezkamo,
brusimo, poliramo,…). Znotraj našega podjetja vam lahko ponudimo tudi dodatno obdelavo vložkov
in delov na najsodobnejših CNC obdelovalnih strojih.

Vložke lahko izdelamo kot celoto ali kot HIBRID. Hibrid nam omogoča kombinacijo izdelave s
konvencionalnimi postopki (katera nam služi kot podlaga tiska) in novo aditivno tehnologijo.
»Hibridna« izdelava zniža stroške izdelave ter izboljša kondukcijo.